LIÊN KẾT WEBSITES

VIDEO GIỚI THIỆU

Các bạn dùng trình duyệt Firefox nếu không xem được phim có thể download plugin tại ĐÂY.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Kim Tường)
 • (Nguyễn Thanh)
 • (Nguyễn Xuân Đàn)
 • (Trịnh Ngọc Long)
 • (Phạm Anh Tùng)

Điều tra ý kiến

Các bạn thấy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.png Bai_01VectoLT.png Bai_01VectoLT.png 1.flv Cau_taoqua_trinh_lay_nhiem_va_gay_benh_cua_Covid19_doi_voi_he_ho_hap_con_nguoi__YouTube_360p.flv Biology__Cell_Structure_I_Nucleus_Medical_Media__YouTube_360p_clip0.flv From_DNA_to_protein__3D__YouTube_360p.flv Ruot_Non__MozaBook__YouTube_360p.flv Hong_cau_.jpg Inner_Ear_Detail.jpg YouTube__Human_Heart_3D_animation.flv Cac_dong_machtm_phoi.jpg Duong_dan_khi_trong_phoi.jpg Co_da_day.jpg Xuong_dui.jpg Xuong_cang_tay.jpg Xuong_cang_chan.jpg

  Thành viên trực tuyến

  7 khách và 0 thành viên

  E 10 - BT ÔN TẬP PHẦN PHÁT ÂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:35' 25-07-2013
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 1162
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH LỚP 10

  A. choose one word whose underlined part is pronounced differently
  1. A, fasten B. sense C. smell D. rest
  2. A. head B. ready C. peasant D, realize
  3. A. lunch B. children C. teacher D, headache
  4. A. toothache B, book C. food D. school
  5. A. bike B. idea C, opinion D. library
  6. A. determine B, together C. repeat D. report
  7. A. talk B. daughter C, subtract D. walk
  8. A, personal B. operate C. receiver D. produce
  9. A, central B. computer C. become D. conditioner
  10. A. magical B. capable C. game D, data
  11. A. resort B. forest C. reason D. visit
  12. A, documentary B. stay C. education D. way
  13. A. town B. mouse C. house D. bowl
  14. A. rose B. note C. close D. wonder
  15. A. mistake B. radio C. guitar D. page
  16. A. life B, visit C. time D. ride
  17. A, other B. birth C. nothing D. maths
  18. A. where B. which C. what D, who
  19. A. speak B. each C, health D. seat
  20. A. thirsty B, listen C. guitar D. dirty
  21. A work B sport C. sort D form
  22. A education B general C extremely D met
  23. A mathematics B married C tragic D ask
  24. A death B ease C breath D leather
  25. A ambitious B background C humanitarian D journalist
  26. A sundeck B garden C weekend D event
  27. A sport B sorrow C photography D story
  28.A wrong B profession C honest D doctor
  29.A nature B national C narrow D channel
  30. A Particular B. artist C star D cartoon.
  31. A decision B excite C alive D spite
  32 A Voice B noise C. destroys D joins
  33. A shyness B reply C multiply D syllable
  34. A nature B channel C change D newspaper
  35 A great B steak C feature D breakable
  36. A Thursday B purpose C Saturday D burst
  37. A ought B should C would D could
  38. A demonstration B welcome C floppy D consume.
  39 A survive B furniture C church D excursion

  B. Choose one word whose stress pattern is different from others.
  1. A, repair B. thirty C. fellow D. quar
  2. A. family B, tobacco C. buffalo D. seve
  3. A. surname B. people C, provide D. rar
  4. A. country B. cousin C. borrow D, polite
  5. A, secondary B. receive C. repeat D. award
  6. A. passion B. sorrow C, director D. native
  7. A. document B, newspaper C. magazine D. anything
  8. A. subtract B. allow C. request D, memo
  9. A. different B. important C, holiday D. semester
  10. A. person
   
  Gửi ý kiến