LIÊN KẾT WEBSITES

VIDEO GIỚI THIỆU

Các bạn dùng trình duyệt Firefox nếu không xem được phim có thể download plugin tại ĐÂY.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Kim Tường)
 • (Nguyễn Thanh)
 • (Nguyễn Xuân Đàn)
 • (Trịnh Ngọc Long)
 • (Phạm Anh Tùng)

Điều tra ý kiến

Các bạn thấy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  28059288_337041630115369_1360443858174546740_n.jpg 28166561_337041530115379_1559401267987566427_n.jpg 28577311_1041316046007276_2182544520025166115_n.jpg 28576510_1041316176007263_5567497880214330626_n.jpg 28577849_141120393376017_7024267853292112990_n.jpg 28576219_141120396709350_7033506107229062334_n.jpg 33164911_2001322443418827_2868904898072674304_n.jpg 33081274_2001322470085491_7038472497787830272_n.jpg 26992298_525111224535514_1699347199732606663_n.jpg 26907594_525111177868852_889810852386102142_n.jpg 26907252_525110837868886_4864584648219460849_n.jpg 26907016_525110864535550_8079716506008317911_n.jpg 26814599_525111124535524_6255124205966324696_n.jpg 26805280_525110931202210_8095311961640464556_n.jpg 26734297_525111031202200_3823095707301962626_n.jpg 26805219_525110974535539_4087477923745229501_n.jpg 26734297_525111031202200_3823095707301962626_n.jpg Su_lon_len_cua_thuc_vat.flv Vong_doi_cua_ech.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên
  Gốc > HÓA HỌC PHỔ THÔNG > Chuyên đề hóa học >

  Cấu tạo vỏ nguyên tử

   

  Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • Trong nguyên tử, electron chuyển động như thế nào?
  • Cấu tạo vỏ nguyên tử ra sao? Thế nào là lớp, phân lớp electron? Mỗi lớp, mỗi phân lớp có tối đa bao nhiêu electron?

  I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

  Những năm đầu của thế kỉ XX, người ta cho rằng electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục, như quỹ đạo của các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo (N.Bohr) và Zom-mơ-phen (A.Sommefeld).

  Mô hình này có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết cấu tạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử.

  Ngày nay, người ta đã biết các electron chuyển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định (1) tạo nên vỏ nguyên tử Số electron ở vỏ nguyên tử của một nguyên tố đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và cũng bằng số hiệu nguyên tử (Z) hay số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Chẳng hạn, vỏ của nguyên tử hiđro (Z =1) có 1 electron, vỏ của nguyên tử clo (Z = 17) có 17 electron, vỏ của nguyên tử vàng (Z = 79) có tới 79 electron,… Vậy các electron được phân bố như thế nào?

  Các kết quả nghiên cứu cho thấy chúng phải phân bố theo những quy luật nhất định.

  II. Lớp ELECTRON và Phân lớp ELECTRON

  1. Lớp electron

  Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp. Các electron ở gần nhân hơn liên kết bền chặt hơn với hạt nhân. Vì vậy, electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.

  Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

  Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron này được ghi bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3, 4… với tên gọi: K, L, M, N...:

  Lớp K, Lớp L, Lớp M, Lớp N,.... tương ứng là  Lớp thứ nhất, Lớp thứ hai, Lớp thứ ba, Lớp thứ tư,...

  2. Phân lớp electron


  Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp.

  Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

  Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường s, p, d, f.
  Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.

  Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có một phân lớp, đó là phân lớp 1s;
  Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có hai phân lớp, đó là các phân lớp 2s và phân lớp 2p;
  Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có ba phân lớp, đó là các phân lớp 3s, phân lớp 3p và phân lớp 3d; v.v…
  Các electron ở phân lớp s được gọi là electron s, ở phân lớp p được gọi là các electron p…

  III. Số electron tối đa trong một phân lớp

  Số electron tối đa trong một phân lớp như sau:

  - Phân lớp s chứa tối đa 2 electron;
  - Phân lớp p chứa tối đa 6 electron;
  - Phân lớp d chứa tối đa 10 electron;
  - Phân lớp f chứa tối đa 14 electron;

  Phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hoà. Từ đó suy ra số electron tối đa trong một lớp:

  1. Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có 1 phân lớp 1s, chứa tối đa 2 electron.

  2. Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có 2 phân lớp 2s và 2p:
  - Phân lớp 2s chứa tối đa 2 electron;
  - Phân lớp 2p chứa tối đa 6 electron;

  Vậy, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron.

  3. Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có 3 phân lớp 3s, 3p và 3d;
  - Phân lớp 3s chứa tối đa 2 electron;
  - Phân lớp 3p chứa tối đa 6 electron;
  - Phân lớp 3d chứa tối đa 10 electron;

  Vậy, lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron.

  Từ các thí dụ trên rút ra răng: Số electron tối đa của lớp thứ n là

  Dựa vào công thức này tính được lớp thứ tư (lớp N, n = 4) chứa tối đa 2.42 = 32 electron.

  Lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hoà

  Bảng 2. Số electron tối đa trong các lớp và các phân lớp (n = 1 đến 3)

  Lớp electron Số electron tối đa của lớp Phân bố electron trên các phân lớp
  Lớp K (n=1) 2 1s2
  Lớp L (n=2) 8 2s22p6
  Lớp M (n=3) 18 3s23p63d10

   

  Thí dụ: Xác định số lớp electron của các nguyên tử ,

  Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nitơ là 7, suy ra hạt nhân có 7 proton, vỏ nguyên tử có 7electron được phân bố như sau: 2 electron trên lớp K(n=1), 5 electron trên lớp L (n=2).

  Cũng lập luận như trên với nguyên tử magie, hạt nhân có 12 proton, vỏ nguyên tử có 12 electron được phân bố như sau: 2 electron trên lớp K (n = 1), 8 electron trên lớp L (n=2) và 2 electron trên lớp M (n = 3) (xem hình 1.7).


  (Vòng tròn trong cùng tượng trưng cho hạt nhân có chứa nơtron (n) và proton (p), các vòng tròn ngoài tượng trưng cho các lớp electron)

   
   
  Các dạng bài liên quan:
  Cấu tạo vỏ nguyên tử, cấu hình electron của nguyên tử
   
   

  Một số bài tập

  Baì 80509

  Trong một ô mạng tinh thể cơ sở của lập phương tâm diện, số đơn vị thể tích nguyên tử kim loại bằng:

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
   

  Baì 79966

  Cho các nguyên tố có hiệu nguyên tử :

  a.4                b.12

  c.14              d.17           e.20

  Trong các nguyên tử các nguyên tố đã cho, nguyên tố nào có số  electron lớp ngoài cùng bằng nhau :

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. a,b,c
  B. a,,d,e
  C. a,b,e
  D. b,c,e
  <

  Baì 76502

  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có số e độc thân là:

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. 0
  B. 1
  C. 2
  D. 6
  <

  Baì 76002


  Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 electron và 8 nơtron ?

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A.
  B.
  C.
  D.
   

  Baì 76001

    Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là con số nào sau đây ?

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. 8
  B. 16
  C. 6
  D. 14
   

  Baì 75923

  Số electron tối đa có trong 6 lớp electron là :

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. 146
  B. 182
  C. 142
  D. 156
   

  Baì 75901

   

   

  Obitan nguyên tử là:

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. Khối cầu nhận hạt nhân làm tâm
  B. Nơi tìm thấy mọi electron nguyên tử
  C. Một khoảng không gian cố định tập trung các electron
  D. Tất cả đều sai
   

  Baì 75472

   Cấu hình electron của ion có lớp vỏ ngoài cùng là . Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion đó

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. .
  B. .
  C. .
  D. .
   

  Baì 75451

  Cấu hình electron với phân lớp cuối cùng của là của

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A. (Z =20)
  B. (Z = 18)
  C. ( Z =17)
  D. Cả A, B , C đều đúng
   

  Baì 73018

  Một kim loại M mất dễ dàng 2 điện tử cho ra ion . Vậy cấu hình electron của M sẽ là:

  Chọn một đáp án dưới đây
   
  A.
  B.
  C.
  D.
   

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thanh @ 11:30 03/09/2009
  Số lượt xem: 3981
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Cấu tạo vỏ nguyên tử

   
  Gửi ý kiến